Pages

Ads 468x60px

onsdag 13. mars 2013

Lab oppgave 8 - Katalogtjeneste


Del1: Start serveren og logg på
Endre navn på server og klient til en navnestandard du gjenkjenner
Vi skal nå lage ett domene ved hjelp av kommandoen dcpromo
Gjennomfør installasjonen av katalogtjenesten, lag en videodokumentasjon av installasjonen/dcpromo (denne skal leveres inn på bloggen og dere får karakter på denne)


Endret server og klient til navnestandard: Rudolf
Startet dcpromo -> create a new domain in DCpromo -> kalte det IKT-Servicefag-> Windows 2003 ->DNS -> next -> sette et password -> reboot.Del2:  Active Directory – Users and Groups benyttes for administrasjon av katalogtjenesten
Sjekk hvordan katalogtjenesten er etter installasjonen.
Lag en struktur som ser slik ut:
<Firma> (O)
-          Salgsavdelingen (OU)
o   Maskiner
§  –Laptop  (OU)
§  –Desktop (OU)
o   Inne(OU)
§  Per Olsen (U)
§  Ole Persen(U)
o   Ute(OU)
§  Kari Normann (U)
§  Nora Karkvinne(U)


-          Markedsavdelingen (OU)
o   Maskiner
§  Laptop (OU)
§  Desktop (OU
Brukere (OU)
§  Kari Normann (U)
§  Nora Karmann(U)
-          Grupper
o   Alle ansatte (G)
o   Selgere (G) Medlemmer: Alle selgerne Lagde først en mappe som het Firma, så en gruppe som het Maskiner for så å lage brukere på brukere mappen som het Laptop (OU) og Desktop (OU). Så tok jeg å høyreklikket på Laptop (OU) -> add to group så velge gruppen Maskiner.
Dette gjorde jeg på alle sammen.


Del3: 
 Meld klienten inn i domainSjekk i AD, hvor blir den av?Flytt maskinen inn i Desktop under MarkedsavdelingenLogg på maskinen som bruker, hva har man tilgang til og hva bør man ha tilgang til?Hva skal til for å få opp hjemmeområder, fellesområder etc?Opprett fellesområde for selgere hvor kun selgere har tilgang (RW)
Logg på som ulike brukere for å sjekke at dette virker, og at dette kommer opp automatisk for de ulike brukerne.


Startet W7 som en klient for så å melde den i domain.  Den havnet under «Computers».
Flyttet så klienten inn i Desktop under Markedsavdelingen.
Hva man bør ha tilgang til kommer jo an på hvem som skal bruke den og hva den skal brukes til.
Den trenger ikke å få opp alt, kun det nødvendige.
Satt opp et privat område kun for selgere.
Sjekket med en «salgs» bruker og kom opp der. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommenter gjerne spørsmål også :)