Pages

Ads 468x60px

fredag 7. desember 2012

VLAN/Koble opp ProCurve 1700-8

I en bedrift er det ofte flere avdelinger for eksempel på en skole der det er Elever, Lærere og Administratorer. De trenger ikke å ha nettverks tilgang til hverandre/ha ulike rettigheter så da setter man opp et VLAN. Du kan bruke en Switch for å sette opp et VLAN. På en Switch har du flere porter som du kan gi ulike VLAN. Et VLAN for lærere, et for elver, et for admin og kanskje et fjerde VLAN for besøkende på skolen. Under vil jeg vise dere hvordan dere kan sette opp en ProCurve Switch 1700-8 til å ha ulike VLAN for de fire jeg nevnte ovenfor. Her ser du bilde av Switchen 1700-8 jeg skal koble opp.
Det første man gjør når man får en switch er å restarte den til fabrikk standard. Det varierer fra switch til switch hvordan man gjør det, men på denne kobler man en Ethernet kabel fra port 1 til port 2 som vist på bildet under:


Etter du har resatt switchen går du inn på standard IP-adressen til switchen. For å finne denne kan du laste ned manual fra nettet eller lese den som fulgte med switchen. Standard IP-adressen til denne er 192.168.2.10

Da skriver man den Ip-adressen inn i nettleseren din. Hvis det ikke går prøv å skru av det trådløse nettverket så prøv på nytt. Hvis det videre kommer en feil så må du endre din Lokale IP Adresse.
 


Siden du resatt switchen har den ikke noe passord. Da trykker du bare på Login og du kommer inn på administrasjon til switchen som bildet under viser.


Så skal du oppgradere program varen til switchen. Grunnen til dette er at det er en nyere versjon som oftest har mindre feil og sikkerhetshull og kan være raskere og lettere å bruke.

oppdateringen finner du ved å trykke Support på venstre side for da å trykke på update Sofware.
Firewaren kan du laste ned her: https://h10145.www1.hp.com/downloads/DownloadSoftware.aspx?SoftwareReleaseUId=9962&ProductNumber=J9079A&lang=&cc=&prodSeriesId=&SerialNumber=&PurchaseDate=

Så laster du opp den filen du lastet nettopp ned. Etter den har gått opp til 100% vil den tilbakestille seg automatisk (endringer du har gjort på switchen vil ikke bli slettet).


Så kan du gå på System -> IP Adress for så å endre IP Adressen til Switchen til det den skal ha,


Jeg skal sette opp et nettverk for Lageradministrator  Elever, Lærere og Besøkende. Da trykker jeg først på VLANS i menyen til venstre. Da får du denne siden opp:
Da skal vi sette opp nettverket til elvene. Det kaller vi for VLAN 10. Da skriver du 10 i boksen der det står VLAN ID, så trykker du Add. Jeg velger da at Port 2 og 3 skal være til elever, da krysser du av port 2 og 3 så apply. Dette gjør du for Lærere med ID 20, og port 4 og 5. Besøkende ID 30 og port 6 og 7.

Så trykker du på på LAD ID 1 og trykker Modify. Så avmerk kun Port 1 og 8. 

Nå skal jeg lage en tagged port som jeg kan få tilkoblet min switch opp til en annen en. I mitt tilefelle blir det læreren min Joost. Da trykker man på VLAN Port Config under setup og tagger Port 8 så jeg får koblet meg på Joost sin. Du kan se på en tagged port som en postmann. Hvis switchen er posthuset så er taggedport postmannen som skal levere en pakke fra din switch over til en annen. Da kjører postmannen til det andre posthuset (Switchen til Joost) og gir pakken der. Da tar posthuset og gir den videre til en annen postmann som levere den til sin destinasjon. Altså jeg sender en datapakke igjennom Tagged port over til Joost sin tagged port så vil han sin switch selv finne ut av hvor den skal. 


Nå skal jeg teste om dette virker. Da har jeg forsatt Port 1 koblet til meg så kobler jeg port 8 opp mot Joost sin switch til en tagged port. Da trykker du på Start (Windows logo) og skriver CMD og trykk enter. Da fikk jeg 192.168.2.100. Det er på samme nettverk som switchen til Joost så jeg fikk koblet meg opp.
Oppgaven nå var å kartlegge det jeg hadde gjort. Det gjorde jeg i Microsoft Visio. Tegningen ser du under:

Her ser du alle 8 porters switchene i klassen koblet opp mot Joost sin switch


Fakta om VLAN:

VLAN står for Virtual Local Area Network.

Det er et nettverk av datamaskiner som oppfører seg som om de er koblet til samme ledning. Selv om de kan  fysisk være plassert på ulike ledd av et lokalnett. VLAN konfigureres via Software isteden for Hardware noe som gjør de mye lettere og fleksible å arbeide med. Så selv om du flytter datamaskinen din til et helt annet sted vil du forsatt være på det samme VLAN uten at du trenger noe ekstra maskinvare for å koble deg til. 

Denne oppgaven var slitsom og vanskelig, men når man først klarte å håndtere switchen ble det mye morsommere.


Her er det en litt større tegning som vi skulle koble den lille switchen opp mot en større og så opp mot Joost sin.
Undervisning - Hole Bilbliotek

Den 16.11.12 var jeg og hele klassen min på Hole Bibliotek for å undervise i data. Kurset ble arrangert av Hole Bibliotek og Hønefoss Videregående Skole.  Vi skal være der tre ganger totalt fremover.

Jeg underviste en mann i 40 årene som hadde vært på dette kurset tidligere året før. Før han begynte med dette kurset så kunne han ingen ting om data, men etter i fjor så lærte han en masse nødvendige ting. Nå var han kommet tilbake for å lære enda mer. 

Jeg begynte med å finne ut av hva han faktisk kunne så jeg visste hvilket nivå han lå på. Han kunne det å bruke mus og klikke seg inn på YouTube og andre favoritt sider som allerede hadde blitt lagt til. Dette var det den første dagen gikk til og vise han litt mer på Internett og bli bedre kjent med han jeg underviste.

Den andre dagen 23.11.12 Skulle jeg lære han å bruke tastaturet så han selv kan finne egne filmer på YouTube og søke andre steder som for eksempel Google. Dette vil åpne muligheten hans mye større isteden for å være begrenset til de favoritt sidene han hadde fått lagt til i fjor. Dagen gikk til dette for det meste. Jeg fikk han til å klare å søke på Google og finne bilder for så å laste de ned i en egen mappe. Han vet nå også at man kan søke på YouTube også etter video eller musikk. Dette tok hele dagen og en viktig ting jeg lærte var at selv for meg er det åpenbart at der er en viss måte man gjør det på så kan det forsatt være vanskelig for en som er ny til data. Vi ble enige om at neste gang skulle jeg lære han å bruke tastaturet.

Denne dagen kom også NRK på besøk for å filme det vi drev med. Jeg ble ikke intervjuet men her er innslaget til nyhetssending:

http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/dkte99112312/23-11-2012#t=9m52s

Bildet er tatt fra NRKs hjemmesider
30.11.2012

Siste dagen på Hole. Idag viste jeg han veldig grunnleggende hvordan et tastatur virker og hvordan man bruker det til å skrive i Word og for eksempel YouTube. Det var det dagen gikk i å la han øve om og om igjen til han kunne det. Han lærte hvordan han skulle søke etter video som interesserte han på YouTube.

Dette kurset var veldig annerledes enn hverdagen våres på skolen. Det var spennende og morsomt å undervise andre. Det tok litt tid før jeg faktisk skjønte at noen vet ikke engang hvordan en mus virker, eller hvordan et tastatur virker som i mitt tilfelle var en. Jeg lærte mye på å undervise der og syns det var gøy generelt å dele kunnskapene våres med andre.